top of page

Hur blir man mer kreativ?

Jag har läst mycket om kreativitet och skapandeförmåga genom åren och har ofta ställt mig frågan - "Hur blir jag mer kreativ?"

Här kommer några tips på hur du kan ta fram den förmågan hos dig själv.

Förmågan "kreativitet" finns hos alla!


Tänka i nya banor

För att utveckla din kreativitet är det viktigt att du lär dig att bryta inarbetade tankemönster. Träna på att se möjligheterna och hitta nya sätt att göra saker på, alltså inte fokusera på problem.


Se saker från ett nytt perspektiv

Ett sätt för att komma på unika idéer är att se saker från ett nytt perspektiv. Se dig själv från ett helikopterperspektiv, hur skulle du då bemöta problemet? Ta också hjälp av personer du känner, kan deras tankar och idéer ge dig inspiration?


Försöka att ta det lugnt

När vi känner press och stress är vi inte särskilt kreativa. Försök att koppla av och koppla bort saker som tar energi. Bli inte stressad om du inte kommer på en bra idé direkt, utan bra idéer tar tid att kläcka.

Mindmaps<